<OB・OG>

<2014年度卒>

#73・キャプテン

Yuki

#66・副キャプテン

Shunsuke